top of page

AMDANOM NI
ABOUT US

281482113_507304714359068_6484379082907829928_n.jpg

Sefydlwyd ein Clwb nol yn 2018 drwy drefnu cyfarfod gyda pobl leol oedd yn angerddol am driathlon. Y syniad oedd creu rhyw fath o grŵp lle gallai pobl leol ymarfer gyda’i gilydd. Yn dilyn ychydig o gyfarfodydd ym Mhlas Heli, penderfynwyd mynd amdani a dechrau'r Clwb. Enw’r clwb a ddewiswyd oedd ‘Dreigiau Dwyfor’ ac o fanno dechreuodd…!

 

Ym mis Tachwedd 2021 cychwynnodd y clwb, adran Iau. Ein nod oedd cynllunio hyfforddiant diogel a hwyliog i blant lleol roi cynnig ar driathlon. Roedd y diddordeb yn anhygoel - ni  ddychmygwyd y byddai gymaint o ddiddordeb.  Bellach mae dros 20 o blant yn hyfforddi pob wythnos yn amrywio o blant 8 i 13 oed. Mae'r elfen o berthyn yn gryf yn ein tîm, annogaeth a chefnogaeth arbennig. Rydym yn cystadlu gyda'n gilydd yn gyson mewn cystadlaethau ar draws Cymru ac yn Lloegr.

The Club was founded in 2018 by a handful of local people with a passion for multisports. The idea was to create some kind of group where local like minded triathletes could meet and train together. Following a couple of meetings at Plas Heli the decision was made to go for it and start a Club.  The club name of choice was ‘Dreigiau Dwyfor’ and so it began…!


In November 2021 the club begun the Junior section. The aim was to create safe and fun training for our local children to have a go at triathlon. The interest was greater than ever imagined, now with over 20 children training each week ranging from 8 to 13 year old’s. The team bond is amazing. Regularly competing together across Wales and in England.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page