top of page
WhatsApp Image 2024-01-18 at 21.53_edite

TRIATHLON PWLLHELI

22/09/24

2024

Mae Triathlon Pwllheli yn ôl - ar ei newydd wedd! Diwrnod o hwyl a cystadlu i'r teulu oll! Mae'r diwrnod yn cynnwys cystadlaethau o TriStars hyd at Traithlon llawn i oedolion.  Mae'n cynnwys nofio yn y pwll 25 medr yng Nghanolfan Byw'n Iach Dwyfor, cyn beicio ar lôn gaeedig a rhedeg ar hyd llwybr yr arfordir*.
Rownd olaf cyfres Tristar Cymru 2024.

Pwllheli Triathlon is back - with a new look! A day of fun and competition for all the family! The day includes competitions from TriStars up to a doubleTriathlon for adults.  It includes swimming in the 25 meter pool at the Dwyfor Byw'n Iach Centre, before cycling on a closed road and running along the coast path*.
The final round of the Tristar Wales 2024 series.

*bydd llwybr seiclo / rhedeg pob ras yn wahanol, ac ni fydd pob ras yn cael eu cynnal ar lonydd caeedig.  

*cycle and running routes will be different on all races, and not all races will be held on closed roads.  

GRWPIAU OEDRAN ADRAN IAU
JUNIOR AGE GROUPS

Pennir y categori oedran yn ôl oedran ar 31 Rhagfyr ym mlwyddyn y gystadleuaeth yn unol â rheolau Triathlon Prydain.


Enghreifftiau o gategori oedran -
a) Mae plentyn sy’n 7 ar hyn o bryd ond yn troi’n 8 rhwng y digwyddiad a mis Rhagfyr yn gallu cystadlu yng ngrŵp Tristar Start.
b) Byddai plentyn sy’n 10 oed ond yn troi’n 11 rhwng y digwyddiad a Rhagfyr yn cystadlu yng ngrŵp Tristar 2.

Age category shall be determined by age at 31 December in the year of competition in line with British Triathlon rules.


Examples of age category –
a) A child who is currently 7 but turns 8 between the event and December is able to compete in Tristar Start group.
b) A child who is 10 but turns 11 between the event and December would compete in Tristar 2 group.

Tristar Start (Age 8) – 50m swim,  2k cycle, 600m run

Tristar 1 (Age 9-10) – 150m swim, 4km cycle, 1.2km run

Tristar 2 (Age 11-12) – 200m swim, 6km cycle, 1.8km run

Tristar 3 (Age 13-14) – 300m swim, 8km cycle, 2.4km run


Youth (Age 15-16) – 300m swim,  8km cycle, 2.4km run

OEDOLION

ADULTS

Sprint - 17 a throsodd | 17 & over

Double - 18 a throsodd | 18 & over

SPRINT DISTANCE - 400mtr Swim, 22km cycle, 5.5km run

 

DOUBLE DISTANCE - 800mtr swim, 44km cycle, 10km run

281482113_507304714359068_6484379082907829928_n.jpg

CEFNOGWCH NI
SUPPORT US

Ydych chi'n fusnes? A hoffech chi noddi ein digwyddiad? Cliciwch isod am fwy o wybodaeth! 

Are you a business? Would you like to sponsor our event?

Click below for more information! 

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page